Časopis
strojarstvo
Novosti
Nove web stranice saveza.
Veze

O Savezu
Savez je dobrovoljna staleška udruga hrvatskih strojarskih i brodograđevnih inženjerskih društava, kao i drugih ustrojbenih oblika djelovanja inženjera, tehničara i srodnih stručnjaka u oblasti strojarstva i brodogradnje, koji djeluju na području Republike Hrvatske, kao i onih koji iz Hrvatske organizirano surađuju s hrvatskim iseljenicima i djelatnicima navedenih struka u inozemstvu, a povezuju se radi usklađivanja interesa i ostvarivanja zajedničkih ciljeva, te radi obavljanja ovim Statutom utvrđenih djelatnosti.
(Odlomak preuzet iz Statuta)